festivalMILOTICE 5. - 7. 8. 2016

Není mnoho příležitostí, kde by se mohly prezentovat soubory celé folklorní oblasti. Jednou z možností jsou přehlídky a festivaly. Region kyjovského Dolňácka má takové akce dvě. Kromě Slováckého roku v Kyjově, konaného jednou za čtyři roky, jsou to právě Milotice, které se ujímají role hostitele v mezidobí již zmíněných Slováckých roků.
Ke kyjovskému Dolňácku se zde již tradičně přidává i Ždánicko, které mělo od pradávna Kyjov jako spádové město, byť dogmaticky řazeno k "Slováckým Hanákům".

První ročník se pořádal v roce 1972, a navázal tak na úspěšnou jednodenní přehlídku s názvem "Nedělní odpoledne u Šidlen". Název pochází z místa konání festivalu, areálu vinných sklepů, kde se festival koná i dnes, avšak nejen tam. Druhým festivalovým místem jsou zahrady a nádvoří Státního zámku Milotice a pozadu nezůstává ani náves, kterou prochází stovky krojovaných účastníků v tradičním průvodu. Kromě řady pódiových vystoupení přehlídkového i komponovaného typu, nabízí festival i spoustu doprovodných akcí: ukázku prací lidových řemeslníků, tématické výstavy, koncerty duchovní hudby a jiné. Vystupují v něm hudební, taneční a pěvecké soubory celého regionu, výjimku tvoří vystoupení hosta z jiné folklorní oblasti a zahraničního souboru.

Cílem tohoto třídenního festivalu, na kterém se představí více než tisícovka účinkujících, je udržet, zachovat a zároveň předvést folklor ve své původní kráse a stylové čistotě. Přehlídka si však klade za cíl i umožnit setkání lidem, kteří mají k sobě blízko a spojuje je nejen hudba či zpěv, ale i obyčejná touha vysadit ze svých každodenních starostí a načerpat nové síly a příjemné zážitky.

Přijďte se pokochat krásou kyjovských krojů, podmanivé hudby, temperamentního tance a zpěvu. Přijeďte ochutnat víno z vinic, obklopujících celý areál a pobýt s dobrými lidmi. Věříme, že se budete k nám do Milotic i se svými přáteli rádi vracet.

Pátek 5. srpna

18:30, přírodní amfiteátr, Šidleny
OTVÍRAJTE SA, ŠIDLENSKÉ BRÁNY

(Zahajovací pořad festivalu)
autor: Michael Strýček
účinkují: starosta, prezident, diváci, krojovaní a hosté
slovem provází: Pavel Růžička
text: Slavnostní zahájení 32. ročníku Národopisného festivalu kyjovského Dolňácka.
18:50, přírodní amfiteátr, Šidleny
ALOU, PÁNI MUZIKANTI!

(Koncert mladých cimbálových muzik)
autor: Jaroslav Panák
účinkují: Cimbálová muzika Červenica ze Šardic, Cimbálová muzika Kyjovánek
slovem provází: Jůlinka a Míša Molnárovi
text: Krátký medailonek dvou mladých cimbálových muzik z Kyjova a ze Šardic
19:30, přírodní amfiteátr, Šidleny
JUBILEUM SBĚRATELKY

(Odkaz sběratelky Milady Bimkové)
autor: Rostislav Marada
účinkují: Varmužova cimbálová muzika, Slovácký krúžek Svatobořice-Mistřín, Národopisný soubor Starší Dúbrava z Dubňan, Folklorní soubor Šotyš z Milotic, Slovácký soubor Omladina z Vacenovic, Národopisný soubor Konopa z Ratíškovic, Slovácký soubor Pajtáši z Kyjova, Kateřina Martykánová, Hana Varmužová, Milada Bimková, Klára Císaríková, Zdeněk Kaňa, Rostislav Marada, Jan Krist a další
slovem provází: Helena Hájková
text: V dnešní době pomalu dokážeme ocenit a uznat sběratelskou činnost některých osvícených spoluobčanů. Zůstávají tak zachovány písně a tance, které pomalu upadají v zapomnění. Paní Milada Bimková se věnovala sběru tohoto nehmotného kulturního dědictví tak měr celý život. V červnu letošního roku se dožila 90 let a stále zpracovává materiály osobně zapsané. Pojďme společně přivonět ke sběratelčině kytičce, kterou pro nás sesbírala v našem regionu a která tu zůstane uchována pro další generace. Za to jí patří náš velký obdiv a poděkování.
21:00, přírodní amfiteátr, Šidleny
A JÁ VÁM POVÍM, CO NOVÉHO

(Freska z Kyjovska)
autorský tým: Jiří Martykán a Pavel Petržela
účinkují: Cimbálová muzika z Milotic, Slovácký krúžek Svatobořice-Mistřín, Slovácký soubor Omladina z Vacenovic, Folklorní soubor Marýnka Vracov, MS Milotice, ženský sbor Ženušky z Ratíškovic
veršem provází: Marie Jarošová a Vladimír Doskočil
text: Slovo. Bylo a je zde od počátku. Svému tvůrci dává možnost vložit informaci, která bude dekódována za den, měsíc, rok, lidskou generaci… Člověk se ale ze své podstaty téměř dokonalého odrazu dokonalého nespokojuje jen s obsahem, ale hledá formu. Pozorný čtenář nebo posluchač tak může nejen přijímat informace o životě a událostech zaznamenaných někým před námi, ale z formy sdělení vnímat i jeho emocionální a estetické postoje, které byly autorem považovány za hodné záznamu pro generace následující. Osou dnešního pořadu je písňová a poetická tvorba vracovského Pavla Petržely, jehož inspirací je nejen rodné město, ale celý kraj a lidé v něm. Formou pak obraz seskládaný ze střípků odrážejících možné inspiřační zdroje autora nebo naopak jeho tvorbou se inspirující.
22:30, přírodní amfiteátr, Šidleny
MOŽNÁ PŘIJDE I… JOŽKA ČERNÝ

(Estrádní pořad s překvapením)
autor: Michael Strýček
účinkují: Varmužova cimbálová muzika, Folklórny súbor Skaličan, Cimbálová muzika OLiNa z Hodonína, verbíři z Podluží, sólisti Národopisného souboru Dúbrava Dubňany, estrádní muzika Glissando a pěvecké seskupení Mistřínské kobry.
text: Vynikající interpreti tří folklorních regionů v muzikantky a tanečně vyšperkované zábavné show...

Pátek 5. srpna - doprovodné akce

17:00, galerie Penzionu u zámku
VÝTVARNÉ PROMĚNY

(Slavnostní zahájení výstavy Ivany Vargové)
hudebně doprovodí: Lubomír Ventrča
text: Mgr. Ivana Vargová, absolventka Pedagogické fakulty MU v Brně. Místem narození a místem její současné tvorby je Vracov. Je členkou uměleckého sdružení Genesis. Její námětová tvorba je rozmanitá, především je ale zaměřená na stylizaci jak portrétové tak figurální malby a motivy z ní vycházející. Malířská práce čerpá z vlastní představivosti, fantazie, vyzdvihuje i dekorativní funkci umění. Ve svých pracích se věnuje především technice olejomalby a akrylu na plátně. Technika malby se vyznačuje hladkou fakturou a měkkými tahy štětce, barvy jsou jasné, průzračné. V námětech se objevují prvky jak alegorické tak i poetické.
21:00, areál sklepů, Šidleny
OD VEČERA DO RÁNA…

(Taneční zábavy)
účinkují: CM OLiNa, CM Pavla Růžičky, CM z Milotic
text: Muzicírování mezi sklepy.

Sobota 6. srpna

15:30, přírodní amfiteátr, Šidleny
TA NAŠA KAPELA

(Koncertní pořad Dechové hudby Miločanka)
účinkují: Dechová hudba Miločanka s kapelníkem Liborem Neduchalem a její hosté
autorský tým: Kateřina a Václav Lungovi
slovem provází: Tomáš Lunga
text: Rok s muzikou na vsi.
17:00, přírodní amfiteátr, Šidleny
ZLOBIDLO ANEB ŠVARNÉ NEŠVARY NAŠICH NEJMENŠÍCH

(Pořad dětských souborů a muzik)
autor: Adéla Klingelová
účinkují: Dětské soubory Kyjovánek I., Kyjovánek II., Trnaveček z Milotic, Salajenka z Dambořic, Dúbravěnka z Dubňan, Krušpánek ze Svatobořic-Mistřína, Ždáničánek a doprovodné cimbálové muziky
text: Zlobidlo...! Kolikrát už tak rodiče řekli svému dítku, kolikrát už rodiče strašili své děti, že pokud budou zlobit, odnese je do pekla čert. Jenže co když čerti opravdu existují, vedou si knihu hříchů, kde si značí všechny zlé dětské skutky a všechny špatné dětské vlastnosti?! To by se potom všechny děti měly mít na pozoru!
18:30, přírodní amfiteátr, Šidleny
AJ, ŽENY, ŽENY

(Ženské starosti a radosti)
autor: Magdalena Ottová
účinkují: Národopisný soubor Habřéci z Lovčic, Ženský sbor Drmolice z Dubňan, Ženský sboreček Koňadra z Vracova, Ženský sbor Rezedky ze Svatobořic-Mistřína, Sboreček z Dubňan, Cimbálová muzika Cangla z Hovoran, Cimbálová muzika Pavla Růžičky, Cimbálová muzika Dúbrava z Dubňan
slovem provází: Adéla Klingelová a Hana Zálešáková
text: Písně ze života žen, o ženách i pro ženy, o jejich radostech, starostech, slastech i strastech, písně milostné, pracovní, žertovné i baladické.
19:25, přírodní amfiteátr, Šidleny
KLENOTNICE

(Písňové a taneční klenoty)
autor: Josef Varmuža
účinkují: Ženský sbor Tetky z Kyjova, Jura Petrů, Mužský sbor z Nětčic, Přípravka Slováckého souboru Kyjov, Cimbálová muzika Friška z Kyjova, Cimbálová muzika z Milotic, Gajdošská muzika z Vacenovic, Folklorní soubor Salajka z Dambořic, Mužský sbor z Dambořic
text: Klenotnice se, v rámci letošního NF Festivalu Milotice 2016, pokusí divákovi představit kvalitní, zajímavé, tradiční i nové interprety lidové písně. Bude se jednat o sólisty, sbory, tanečníky a cimbálové muziky z obou částí Kyjovska, severního i jižního, a také spřízněného Ždánska. Opět se pokusíme, kromě písní a tanců, zpěváků a tanečníků, sólových muzikantů i kapel, všeobecně známých, zařadit do programu i ty, kteří se na folklorním „nebi“ teprve etablují. Takže: „Kdo máš uši, slyš; kdo máš oči, viz!“
21:00, přírodní amfiteátr, Šidleny
HODY BYLY, HODY BUDÚ…?

(Taneční zamyšlení nad vývojem hodové tradice)
autor: Ivana Smoláková
účinkují: Folklorní soubor Šotyš z Milotic, Národopisný soubor Dúbrava Dubňany, Folklorní soubor Salajka z Dambořic, Slovácký soubor Kyjov, Cimbálová muzika Friška z Kyjova
text: Dřív byl post stárka postem čestným a žádoucím. Jak je tomu ale dnes? A jak tomu bude v příštích letech? Jak to cítí taneční soubory z Kyjovska? A jak to vidíte vy? Přijďte!
22:45, rozcestí u studny, Šidleny
NOKTURNO

(Muzicírování pod hvězdami)
autor: Pavel Růžička
účinkují: Pavel Růžička, velmi vzácní hosté a diváci
text: Jen tak si sednout k ohni, zahledět se do plamenů a poslouchat nebo tiše zpívat. Písně známé i ty dávno zapomenuté, ty které právě pošimraly duši muzikanta, zpěváka (nebo tu vaši) a prostřednictvím strun nebo úst se derou ven. Scénář pořadu není napsán, psát ho bude síla a kouzlo okamžiku, psát ho bude nálada a rozpoložení muzikantů a zpěváků a také atmosféra, kterou vytvoříte právě vy, diváci. Myslíte si, že kouzlo a pravdivost lidové písničky odchází z generací „folklorních bardů“? Přijďte se o tom přesvědčit, nebo se přesvědčit, že se právě v tomto mýlíte.

Sobota 6. srpna - doprovodné akce

10:00, areál sklepů, Šidleny
SEDMIČKO, SEDMIČKO, OTEVŘI SA!

(Otevřené sklepy)
pořádají: vinaři z Milotic
text: Vstupné 200 Kč (v ceně je kupón na láhev podle vlastního výběru, sklenička a mapka). Více informací o této i dalších akcích jako jsou Burčákový pochod, K Šidlenám za vinařem! nebo Martinské Šidleny najdete na www.sidleny.cz.
13:30, areál sklepů, Šidleny
DĚLEJTE TO JAKO JÁ

(Výuka lidových tanců z regionu)
autor: Pavel Fridrich
text: Výuka převážně párových tanců regionu. Od variant severokyjovských skočných po tance jihokyjovska s volbou a pojetím dle přání zúčastněných.
14:30, areál sklepů, Šidleny
POJĎTE, PANE, BUDEME SI HRÁT (I.)

(Zábavné odpoledne pro nejmenší)
autorský tým: Michaela Zálešáková a Martina Horká
text: Pojďte děti, budeme si hrát. Na rozcestí u šidlenského areálu vás rádi uvítáme při tvůrčích dílničkách. Připravili jsme pro vás řadu krásných aktivit, které vám zkrátí chvíle mezi folklorními programy. Můžete si vymalovat folklorní omalovánky, zalovit rybičky v rybníčku či vytvořit lodičku, jednoduchý hudební nástroj nebo hodovou papírovou růžičku. Děti, přijďte mezi nás.
15:00, areál sklepů, Šidleny
OLIN-PIJÁDA

(Tradiční humorně-recesistické soutěžení)
autor: Tomáš Kellner
text: Tradiční humorně recesistické soutěžení folkloristů z regionu v duchu Olin-pijské myšlenky "Není důležité vyhrát, ale pobavit sa!". Přijďte se podívat na vrcholové výkony folkloristů při nejrůznějších humorných disciplínách a přijďte podpořit své favority!
21:00, areál sklepů, Šidleny
OD VEČERA DO RÁNA

(Taneční zábavy)
účinkují: CM Kapric, CM Friška
text: Muzicírování mezi sklepy pokračuje…

Neděle 7. srpna

14:00, oranžerie, st. zámek Milotice
ZPĚVY MORAVSKÉ

(Klasická hudba inspirovaná lidovou písní)
autor: Klára Varmužová
účinkují: účinkují: Hana Bílková, Jaroslav Panák, Michal Uhříček, Klára Varmužová, Kateřina Martykánová, dětský sbor ZUŠ Dubňany Angeli Cantanti
text: Nedělní odpolední zastaveníčko s lidovou hudbou v klasickém hávu z pera Antonína Dvořáka, Bohuslava Martinů, Leoše Janáčka, Ferdinanda Sládka a Petra Varmuže.
14:45, hl. pódium - zahrada, st. zámek Milotice
VZPOMÍNKA NA TURECKÉ VOJNY

(Zapomenuté písně a tance)
autor: Pavel Petržela
účinkují: Mužský sbor a verbíři z Bukovan, Folklorní soubor Marýnka Vracov, Mužský sbor Vracov, Slovácký soubor Omladina z Vacenovic, Mužský sbor Od Lip z Vacenovic, Národopisný soubor Starší Dúbrava z Dubňan, Cimbálová muzika z Milotic
slovem provází: Pavel Petržela
15:30, hl. pódium – zahrada, st. zámek Milotice
PÍSNĚ ZE SVATOBOŘIC-MISTŘÍNA

(Sborové zpěvy obcí bývalého milotického panství)
autor: Jaroslav Gajda
slovem provází: Ladislav Šimeček
účinkují: Mužský a Ženský sbor z Milotic, Mužský a Ženský sbor ze Sobůlek, Ženský sbor Marijánky z Vacenovic, Mužský sbor z Vacenovic, Ženský sbor Rezedky ze Svatobořic-Mistřína, Mužský sbor ze Svatobořic-Mistřína, Mužský sbor z Netčic, Smíšený sbor ze Stavěšic, Cimbálová muzika z Milotic text: Písně ze Svatobořic - Mistřína, které budou sloužit především široké veřejnosti se zájmem o lidovou hudbu, se, jak doufáme, mnohé vrátí tam, odkud byly sesbírány. Tak nechť znovu „ožijí“ při zpěvu a tanci a udržují se v povědomí co nejdéle
17:00, hl. pódium – zahrada, st. zámek Milotice
V ÚTERÝ NA JARMAK PŮJDU

(Taneční pořad „vysloužilých“ souborů)
autorský tým: Markéta Lukešová a Renáta Lopraisová
účinkují: Pajtáši z Kyjova, Chasa ze Ždánic, Vyslúžilci z Kyjova, Folklorní soubor Marýnka z Vracova, Taneční skupina Motovidlo Kyjov
text: V pondělí doma nebudu, v úterý na jarmark půjdu, ve středu z jarmarku, ve štvrtek z palírně do šenku.
Jarmarky bývaly v minulosti oblíbenou příležitostí, kde se scházeli lidé z blízkých i vzdálených vesnic za účelem nakupování, smlouvání, hašteření, ale především společného setkání.
Pořad vysloužilých souborů z Kyjovska Vám přiblíží jarmareční atmosféru. Společně se zde setkají členové těchto souborů, aby Vám zazpívali kramářské, škádlivé, ale i řemeslnické písně a zatancovali rozmanité tance z různých oblastí našeho bohatého regionu.
18:30, hl. pódium – zahrada, st. zámek Milotice
ŠUBY-DUBY-HARAFICA

(Koncertní pořad)
autor: Petr Gablas
účinkují: Cimbálová muzika Harafica, Kristýna Daňhelová
text: Cimbálová muzika Harafica byla založena v roce 1999 jako další z mladých dětských cimbálových muzik při ZUŠ v Uherském Hradišti. Zakladatelem je učitel Pavel Štulír, který dodnes patří mezi nejvýznamnější osobnosti v rozvoji folklóru a především cimbálových muzik na Uhersko-hradišťsku. V roce 2005 se muzika osamostatnila a rozhodla se nadále působit ve stávajícím složení, ale pod novým názvem – HARAFICA. Harafica patří k tomu nejlepšímu, co je možné na Slovácku, v kraji dobrého vína a nadšených muzikantů, poznat. Pod vedením zkušeného cimbalisty Petra Gablase a primáše Martina Melichárka si parta charismatických hudebníků vydobyla respekt mezi ostatními cimbálovými muzikami, ale především u běžných diváků. Koncerty Harafice jsou vyprodané během několika hodin a dnes již legendární Jízdy, které vznikají ve spolupráci s herci Slováckého divadla, jsou nejžádanější v regionu. Díky nim se s Haraficou potkaly osobnosti jako Květa Fialová, Ondřej Brzobohatý, Vojtěch Dyk a další.

Neděle 7. srpna - doprovodné akce

9:45, kostel Všech svatých, Milotice
RANNÍ KÁZÁNÍ

(Mše svatá)
mši slouží: P. Pavel Kaška
14:00, hospodářské nádvoří, st. zámek Milotice
DĚTSKÉ KOČOVNÉ DIVADÝLKO KYJOV

(Kocour v botách, Šípková Růženka, Jak se Honza učil cizí řeči)
autor: Pavel Růžička
text: Dětské kočovné divadýlko pod vedením Pavla Růžičky je banda dětí od 5 do 44 let, kteří hrají divadlo, muziku, zpívají, baví se a pokud jsou k tomu vhodné podmínky tak mezi jednotlivými štacemi přejíždí na koňských povozech. Pokud nejsou, přejíždí mezi štacemi auty a mikrobusy, ale baví se pořád stejně.
14:00, oranžerie, st. zámek Milotice
KRAJKY

(Výstava krojů a jejich součástí se zaměřením na lidovou krajku)
autor: Michaela Zálešáková a Ladislav Lunga
text: Krajka. Křehká krása. Bílý vánek, závoj našich žen…. To vše a ještě více můžeme o krajce říci. Často malý kousek této látky, se vám v celé své kráse představí jako součást našich lidových oděvů na festivalu v Miloticích. Krajka je součást i našich krojů, které můžete spatřit při celovíkendovém svátku, Národopisném festivalu v Miloticích, na většině tanečníků, zpěváků a hudebníku. Ta krajka, kterou na první pohled přehlédnete, se vám na výstavě představí v celé své kráse nejen na krojových součástkách, ale také představíme historii krajkářství a terminologii krajek na lidovém oděvu.
14:00, oranžerie, st. zámek Milotice
PÍSNÍ MALOVANÉ

(Výstava uměleckých děl inspirovaných folklorem)
autor: Vít Raiskub
text: Výstava Písní malované nabídne komplexní pohled na tvorbu minulých i současných umělců, které spojuje především inspirace folklorem, lidovými zvyky, tradicemi či prostředím Moravského Slovácka.
14:00, konírna, st. zámek Milotice
TRADIČNÍ ŘEMESLA NA ZÁMKU

(Výstava doplněná o dětské dílničky a ukázky řemesel)
autorský tým: Lucie Vlčková a Michaela Zálešáková
text: V konírně na Zámku v Miloticích naleznete pod jednou střechou poznání o starých řemeslech, o bylinkách, rostlinách a krojích. Pro děti je připraven dětský koutek s dřevěnými hračkami. Mohou si také vyrobit originální výrobek a najít poklad v dračí sluji. V konírně vás také rádi uvítáme při řemeslných a tvůrčích dílničkách. Součástí bude také možnost nakoupit výrobky řemeslníků, a také výrobky, které jsou prezentovány v infocentru Mikroregionu Nový Dvůr.
14:30, zahrada, st. zámek Milotice
JARMARK ŘEMESEL A PRODUKTŮ

(Tradiční řemesla a produkty)
autorský tým: Michaela Zálešáková a Martina Horká
text: Tradiční jarmark řemesel a produktů se vám představí v zámecké zahradě při nedělní části festivalu. Na jarmarku můžete koupit moravské originální ručně vyráběné výrobky, kuchařské a hospodářské produkty a předměty s folklorní tematikou. Dále můžete shlédnout ukázky tradičních řemesel a některé z nich si také můžete sami vyzkoušet vyrobit. Pojďme společně vytvořit opět něco neobyčejného a užít si tu neopakovatelnou atmosféru.
14:30, zahrada, st. zámek Milotice
POJĎTE, PANE, BUDEME SI HRÁT (II.)

(Řemeslné dílničky nejen pro dětičky)
autorský tým: Martina Horká a Michaela Zálešáková
text: Milé děti, pojďte, budeme si hrát. Nechte maminky a tatínky těšit se z bohaté folklorní zábavy, kterou zámecká zahrada nabízí a pojďte si za námi hrát a tvořit. Můžete si s námi vyrobit třeba lodičku, ozdobit ornamenty kapesníček, vyrobit si keramický šperk nebo odznak, naučit se papírové růžičky či si vymalovat folklorní omalovánky. Na jarmarku, který je přichystán taktéž v zahradě zámku v Miloticích, si můžete vyzkoušet práci několika řemeslníků z regionu např. výrobu perníčků či šperků.

Vstupné

prodej vstupenek na místě
 

dospělájednodenní120,- Kč
dospělátřídenní310,- Kč
zlevněná*jednodenní100,- Kč
zlevněná*třídenní280,- Kč

předprodej** vstupenek (od 29. 7. 2016)
 

dospělájednodenní100,- Kč
dospělátřídenní260,- Kč
zlevněná*jednodenní80,- Kč
zlevněná*třídenní200,- Kč

ubytování

HOTEL VINOHRAD

Šidleny 588
696 05 Milotice
kontakt: Z. Vávra
tel.: 777 722 595

VINNÝ SKLEP U CHYTILŮ

Šidleny 587
696 05 Milotice
kontakt: J. Chytil
tel.: 602 523 871

PENZION U ZÁMKU

Zámecká 120
696 05 Milotice
kontakt: M. Běhulová
tel.: 728 037 845

SVATOBORSKÝ SKLÍPEK

Pod Sokolovnou 1185
696 04 Svat. - Mistřín
kontakt: M. Dufková
tel.: 604 452 983

VINAŘSKÝ DŮM

Hodonínská 306
696 03 Dubňany
kontakt: E. Kopečková
tel.: 777 201 716

HOTEL CLUB

Komenského 596
697 01 Kyjov
kontakt: recepce
tel.: 518 614 313

PENZION RÉGIO

Palackého 205/6
697 01 Kyjov
kontakt: recepce
tel.: 518 307 728

HOTEL LIDOVÝ DŮM

Náměstí Svobody 310
696 81 Bzenec
kontakt: recepce
tel.: 515 534 790

HOTEL PANON

Koupelní 4
695 22 Hodonín
kontakt: recepce
tel.: 518 341 243

HOTEL KRYSTAL

Pančava 49
95 01 Hodonín
kontakt: recepce
tel.: 518 391 311

TRIFIN

Komenského 606
697 01 Kyjov
kontakt: recepce
tel.: 518 611 517

Akreditace

PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ AKREDITACE
-    o akreditaci mohou žádat pouze publikující novináři, fotografové, TV redaktoři, rozhlasoví redaktoři, rozhlasové štáby, internetoví redaktoři, korespondenti tiskových agentur a zástupci firem a institucí uvedených mezi partnery festivalu
-    novinářský průkaz nenahrazuje splnění výše uvedených podmínek k získání akreditace
-    žádosti o akreditaci probíhají od 1. května do 4. srpna 2016, po tomto datu již není možné o akreditaci žádat
-    akreditace je zdarma
-    udělení akreditace si před příjezdem na festival zkontrolujte zde na stránkách v této sekci
-    festival si vyhrazuje právo akreditaci neudělit, o neudělení akreditace budete včas informováni
-    festival si vyhrazuje právo ke kontrole všech pořízených a zveřejňovaných foto, audio a video záznamů a k jejich posouzení, zda smí být veřejně použity
-    akreditace je nepřenosná
-    akreditace Vám zajišťuje volný vstup do festivalových prostor vyznačených jako V.I.P, do zóny pro účinkující a personál a do dalších míst specifikovaných ve smlouvě
-    akreditovaný pracovník má nárok na 1 třídenní vstupenku zdarma (pro další osobu) a na přístup k informačním materiálům (specifikace ve smlouvě)

Vít Raiskub
tel: 724 959 565
mail: vitek.raiskub@seznam.cz

SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVNÍKŮ A INSTITUCÍ PRO FESTIVAL MILOTICE 2016
Tonstudio Jaromír Rajchman
Fotoateliér Richard Horák
Antonín Vrba

Archiv

partneři

Ministerstvo kultury JMK TONSTUDIO ŠIKI Studio ATD Studio Dobrá produkce PROGLAS Petrov RÁDIO JIH ČESKÝ ROZHLAS BRNO TV Noe KRTEK SWIETELSKY SPINSERVIS VIVAS MSO SERVIS

Tvůrčí tým

Josef Levek

starosta obce Milotice

Michael Strýček

programový a organizační vedoucí

Lenka Knotková

organizační a technické zajištění, prodej vstupenek, služby pro účinkující

Ondřej Levek

technické zajištění

Lukáš Lattenberg

stanové městečko

Vít Raiskub

akreditace, kontakt s médii

Michaela Zálešáková

autor pořadu

Jaroslav Panák

web, wifi, autor pořadu

Rostislav Marada

autor pořadu

Klára Varmužová

autor pořadu

Josef Varmuža

autor pořadu

Ivana Smoláková

autor pořadu

Markéta Lukešová

autor pořadu

Renáta Lopraisová

autor pořadu

Pavel Růžička

autor pořadu

Pavel Petržela

autor pořadu

Adéla Klingelová

autor pořadu

Magdalena Ottová

autor pořadu

Pavel Fridrich

autor pořadu

Tomáš Kellner

autor pořadu

Jaroslav Gajda

autor pořadu

Petr Gablas

autor pořadu

Lucie Vlčková

autor pořadu

Martina Horká

autor pořadu

Linda

Chief Executive

Kde nás najdete

Areál Šidleny

Zámek MiloticeZeptejte se nás

 


vstupenky, informace:
Lenka Knotková
724 760 296
kultura@milotice.cz
program, informace:
Michael Strýček
776 664 483
michael.strycek@seznam.cz
média, akreditace:
Vít Raiskub
724 959 565
vitek.raiskub@seznam.cz
stánky, jarmark:
Michaela Zálešáková
775 143 017
zalesakova.michaela@seznam.cz
stanové městečko:
Lukáš Lattenberg
723 970 172
lukas.lattenberg@gmail.com

Festival Milotice
Obec Milotice
Školní 72, 69605 Milotice
IČ: 00285111,D IČ: CZ00285111