...JIŽ BRZY!

Tedy... téměř... ehm... no... vlastně až za rok! Ano, již brzy zní opravdu nadneseně, vždyť Slovácký rok v Kyjově právě vrcholí a my již zveme na 34. ročník Národopisného festivalu kyjovského Dolňácka a Ždánicka MILOTICE 2020. Zanedlouho však začne autorský a organizační tým připravovat pořady, abyste i v zakulaceném roce 2020 mohli v milotických Šidlenách zažít ten "pravý folklor". A kdy jindy Vás pozvat na nadcházející folklorní událost regionu než právě nyní na probíhajícím Slováckém roce v Kyjově.

 

Festival v Miloticích je provázán se Slováckým rokem již od samého počátku a má tedy mnoho společného - účinkující, autory pořadů, oblast,... a samozřejmě diváky - příznivce folkloru. Zakladatelé stojící u jeho zrodu chtěli v Miloticích vytvořit národopisnou událost podobného dosahu jako v Kyjově, která by doplnila Slovácký rok v letech, kdy má svou olympijskou pauzu. Z počátku to opravdu byly 4 leté cykly: 1x Slovácký rok a 3 x Milotice, nyní se festival koná pravidelně každý sudý rok.

 

Nasajte tedy řádně a z plných plic atmosféru Slováckého roku, aby Vám vydržela ... až do Milotic!


Níže uvedený program je ovšem pozůstatek z minulého ročníku festivalu a než jej nahradí aktualizovaný, můžete s námi alespoň zavzpomínat.

Pátek 3. srpna 2018

18.30, přírodní amfiteátr, Šidleny
TOŠ, VITAJTE U NÁS!

(Slavnostní zahájení festivalu)


autor: Michael Strýček
účinkují: tanečníci, zpěváci a muzikanti z Kyjovska
18.30, přírodní amfiteátr, Šidleny
HRAJTE NĚ, HUSLIČKY!

(Hudební pořad dětských zpěváčků a muzik)
Říká se - to nejlepší na konec - a právě toto přísloví bychom chtěli prvním pořadem letošního milotického festivalu vyvrátit a Vám divákům ukázat, že folklór na Kyjovsku nevymírá, že se stále rodí děti, které baví to, co baví i nás. Pojďte se o tom přesvědčit na vlastní oči!

autor: Vojtěch Půček
účinkují: Cimbálová muzika ZUŠ Dubňany pod vedením Pavla Varmuži, Cimbálová muzika ZUŠ Vracov pod vedením Luboše Graffe, Cimbálová muzika Dětského souboru Kyjovánek pod vedením Pavla Růžičky, Adéla a Babeta Růžičkovy, Adéla Řiháková, Lucie Varmužová, Anastázie Martykánová, Lucie Ravasová, Julie Fridrichová a Nela Gajdová, Prokop Růžička, Matěj Rajsigl, Václav Varmuža, Adam Tomeček a Martin Varmuža.
slovem provází: Vojtěch Půček
20.00, přírodní amfiteátr, Šidleny
GDYŽ FARÁŘ NAPÍŠE MUZIKANTSKÚ BIBLU, ANEB 150 LET OD ÚMRTÍ FRANTIŠKA SUŠILA

(Jak vznikal a čím je dnes národopisný klenot Moravské národní písně)
Vyprávění a muzicírování o vzniku sbírky, jejích zvláštnostech, ukázka různých nápěvů na jeden text a obráceně, migrace písní, přenos, úpravy, ale vždy jeden a tentýž základ. Spíše muzikantsky a pěvecky představeno to, co nám dnes uniká a také co v dnešní době písním a jejich interpretům schází.

autor: Pavel Petržela
účinkují: Mužský a ženský sbor Milotice, Zpěvulenky z Čeložnic, Ženský sbor a muzika souboru Marýnka Vracov, Mužský sbor Ždánice, Jura Petrů, Tomáš Petržela, Miroslav Blahušek, Jaroslav Homola, Pavlína Varmužová a Pavel Petržela, který pořad i uvádí slovem.
slovem provází: Pavel Petržela
21.00, přírodní amfiteátr, Šidleny
BÝVALO, ALE UŽ NÉNI

(Dávno zapomenuté zvyky a obyčeje)
Bývalo, ale už néni... "pohled do minulosti, je někdy nejlepším průvodcem do budoucnosti".

Vzpomínky tak, jak je neznáte, nebo možná znáte. Zvyky, tradice, které kdysi bývaly běžnou součástí koloběhu lidského života, ale dnes už je neuvidíte, v lepším případě je uvidíte v jevištním zpracování, tak jak tomu bude i teď.


autor: Adéla Klingelová
účinkují: Národopisný soubor Lipina z Vracova, Národopisný soubor Omladina z Vacenovic, Taneční soubor Motovidlo Kyjov, Folklorní soubor Salajka z Dambořic, Cimbálová muzika Friška, Cimbálová muzika Hudci z Kyjova, Ženský sbor Drmolice z Dubňan
22.20, přírodní amfiteátr, Šidleny
DAJ NĚ, MILÁ, ROZMARÝNU

(Erotika v lidové písni)
Daj ně milá rozmarýnu Erotika v lidové písni na kyjovském Dolňácku, aneb lidové erotické harašení od kolébky až za hrob. Pořad plný namlouvání, flirtování, záletů a milostných držkopádů, které provázejí člověka od útlého dětství až do pozdního věku. Tento pořad není vhodný pro genderové aktivisty.

autor: Miroslav Blahušek
účinkují:
Úvod – Cimbálová muzika Hantál
Čert a Kača – Púpava Žádovice
Mamička mně říkala – Soubor Omladina Vacenovice
Svíca – Cimbálová muzika Hantál
Čepení se židem – Ženský sbor Milotice
Na Adama – Soubor Šotyš Milotice
Laškovné - Ženský sbor Děvčata z Dambořic a MS Dambořice
Fašaňku, Fašaňku – Soubor Marýnka Vracov
Vínečko ryzlinkový – Chasa ze Ždánic
Láska až za hrob – Vacenovský mužský sbor Od Lip

slovem provázejí: František Ilčík a Lucie Nejtková

DOPROVODNÉ AKCE

23.00, areál sklepů, Šidleny
ZAHRAJ NĚ, HUDEČKU!

(Taneční zábava u cimbálové muziky)
Muzicírování mezi sklepy

účinkují: Cimbálová muzika Friška z Kyjova s primášem Davidem Vašulkou

Sobota 4. srpna

17.00, přírodní amfiteátr, Šidleny
TAJEMSTVÍ BABIČČINY TRUHLIČKY

(Pořad dětských souborů a muzik)

Otvírám truhličku pouhou.

Ukrývá své tajemství.

Umírám napětím, touhou…

Co asi ukrývá tajemná babiččina truhlička? Zvědavost je jednou z mnoha lidských vlastností. Nevědomost zvětšuje touhu odhalit její tajemství čím dál víc. Babičko, je tam poklad? Pootevři prosím svoji truhličku, jen malinko nahlédnu…


autorský tým: Žaneta Smoláková, Blažena Sedlářová
účinkují: Lucie a Nela Gajdovy, Dětské soubory Púpavěnka z Žádovic s Cimbálovou muzikou Kyjovánek, Kyjovánek 2 z Kyjova s Cimbálovou muzikou Jablúčko, Trnaveček z Milotic s doprovodem, Dúbravěnka z Dubňan s Cimbálovou muzikou ZUŠ Dubňany, Krušpánek Svatobořice-Mistřín s Cimbálovou muzikou Stužka, Oskoruška z Vacenovic s Cimbálovou muzikou Oskoruška.

18.30, přírodní amfiteátr, Šidleny
CZECH & THEN SOME

(Pozdrav krajanů z USA)
Vystoupení jihomoravských krajanů z Texasu se svojí tamní dechovou hudbou věnované 100. výročí založení Československé republiky.

autor: Eva Adams
účinkují: Czech & Then some
19.00, přírodní amfiteátr, Šidleny
HISTORIE V PÍSNI - POD VERONÚ, POD TÝM KOPCEM

(Vzpomínka písní, slovem i tancem)
170 let od nejvýznamnějšího vítězství maršála Radeckého v Itálii a záchrany mocnářství před rozpadem. Vzpomínka slovem i písní a tancem.

autor: Pavel Petržela
účinkují: Národopisný soubor Marýnka Vracov, Národopisný soubor Starší Dúbrava z Dubňany , Pajtáši z Kyjova, Slovácký krúžek Svatobořice-Mistřín, Mužský sbor Bukovany, Mužský sbor Lovčice
slovem provází: Pavel Petržela
19.50, přírodní amfiteátr, Šidleny
KLENOTNICE

(Folklorní klenoty regionu)
Zvláštností národopisných festivalů na Kyjovsku jsou pořady klenotnicového typu. A co je jejich úkolem? Pořady by měly ukazovat zajímavé, hodnotné, objevné i jinak kvalitní, počiny muzik, sólistů, sborů, ale také tanečních souborů. Autor i všichni účinkující si přejí, aby se jim toto i letos podařilo a tento typ pořadu i nadále zůstal v portfoliu národopisného festivalu v Miloticích ale i jinde.

Takže jako vždy: kdo máš uši, slyš, kdo máš oči, viz!


autor: Josef Varmuža
účinkují: Mužský sbor Paníháj z Moravan, Národopisný soubor Pajtáši z Kyjova, Ženský sbor Tragačnice z Kyjova, Národopisný soubor Lipina z Vracova, Mužský sbor Od lip z Vacenovic, Slovácký krúžek Svatobořice-Mistřín, hudecká muzika mladých Varmužů, Ženský sbor Ženušky z Ratíškovic, Národopisný soubor Ždáničan a cimbálová muzika Líšňáci z Brna, Mužský sbor z Dambořic, Ženský sbor Děvčata z Dambořic, Folklorní soubor Šotyš z Milotic, Cimbálová muzika z Milotic s primášem Petrem Šrahulkem, Kateřina st. a Kateřina ml. Martykánovy, Běťákova hudecká muzika, rodinné trio Jury Petrů, Pavel Petržela a přátelé, Mirek Blahůšek a gajdošská muzika „Hantál“
21.10, přírodní amfiteátr, Šidleny
PROSTÁ KRÁSA

(Parafráze přehledného rozboru povahy, vývoje a současného stavu lidové kultury našeho národa od Václava Frolce)
Deset kapitol o hodnotách lidové kultury, o smyslu obřadu koledování, o velikonočních svátcích, o významu daru a také o milování, o jízdě králů a času života.

autorský tým: Markéta Lukešová a Magdalena Maňáková
účinkují: Krojovaná skupina z Ratíškovic, Jiří Petrů a Bohdana Menšíková, Smíšený národopisný soubor Kosteláci, Dětský folklorní soubor Kyjovánek Kyjov, SPT Vracovjan, Mužský sbor Paniháj z Moravan, Slovácký soubor Lúčka Svatobořice-Mistřín s Cimbálovou muzikou ZUŠ Kyjov, Babeta Růžičková, Verbíř Milan Pokorák, Slovácký soubor Kyjov, Folklorní soubor Šotyš Milotice, Ženský sbor Koňadra Vracov a gajdoš Miroslav Blahušek

22.50, rozcestí u studny, Šidleny
NOKTURNO

(Noční hudební rozjímání u ohně)
Tma jen taková, jakou dovolí zářivý srpnový měsíc a plameny žhnoucího ohně. Světýlka dědin a královského Kyjova problikávající průhledem mezi sklepy a vinohrady. Zvonivé i sametově něžné tóny cimbálu ztrácející se spolu s šedavým dýmem v temné modři noční oblohy. Zpěvy chlapské, bujaré i teskné až u srdce bere. Ta noc, to místo, ty plameny, ty tóny proplétající se a souznící, ta radost i bolest, jen tam, a právě v tu chvíli, to je milotické Nokturno.

Kdo bude sedět u ohně? Přece Vy a milí hosté. Jací? Nechte se překvapit.

Prozradím jen, že i mistři bohatýrského verbuňku dokážou chytit za srdce aniž by jen špičkou pohnuli.


autor: Pavel Růžička
účinkují: Pavel Růžička a jeho hosté

DOPROVODNÉ AKCE

10.00, areál sklepů, Šidleny
ŠPUNTY VEN

(Otevřené sklepy)
Vinaři z Milotic Vás zvou na ochutnávku lahodného moku přímo k sobě do sklepů.

Vstupné 200 Kč (v ceně je kupón na láhev podle vlastního výběru, sklenička a mapka). Více informací o této i dalších akcích jako jsou Burčákový pochod, K Šidlenám za vinařem! nebo Martinské Šidleny najdete na www.sidleny.cz

14.00, areál vinných sklepů, Šidleny
OLINPIJÁDA

(Netradiční soutěžení)
Soutěžní disciplíny v lidovém stylu

autor: Veronika Kyněrová
účinkují: týmy složené ze členů regionálních krúžků a souborů
14.00, areál vinných sklepů, Šidleny
ŠKOLA TANCE

(Výuka regionálních tanců)
Taneční workshop pod odborným vedením významných folklorních osobností regionu. Na progarmu bude, slovenská ze Svatobořic - glckavá, Svatoborský vrťák, kyjovská skočná a verbuňk

autor: Tomáš Kellner
účinkují: "krúžkaři", "souboráci" současní i vysloužilí, folklorní nadšenci i náhodní kolemjdoucí
14.00, areál vinných sklepů, Šidleny
DÍLNIČKY PRO DĚTI

(Řemeslné dílničky nejen pro dětičky)
Milé děti, pojďte, budeme si hrát. Nechte maminky a tatínky těšit se z bohaté folklorní zábavy, kterou zámecká zahrada nabízí a pojďte si za námi hrát a tvořit. Můžete si s námi vyrobit třeba lodičku, ozdobit ornamenty kapesníček, vyrobit si keramický šperk nebo odznak, naučit se papírové růžičky či si vymalovat folklorní omalovánky. Na jarmarku, který je přichystán taktéž v zahradě zámku v Miloticích, si můžete vyzkoušet práci několika řemeslníků z regionu např. výrobu perníčků či šperků.

autor: Martina Horká
14:00, galerie Penzionu u zámku
VÝSTAVA

(Obrazy Antonína Michálka)
www.antonin-michalek.cz Výstava bude probíhat do konce festivalu.


23.00, přírodní amfiteátr, Šidleny
MILOČANKA

(Taneční zábava)
Noční tancovačka s místní dechovou hudbou

účinkují: Dechová hudba Miločanka se svými sólisty
23.00, areál vinných sklepů, Šidleny
ZAHRAJ NĚ, HUDEČKU, EŠTĚ RAZ!

(Taneční zábavy u cimbálových muzik)
Muzicírování mezi sklepyNeděle 5. srpna

14.00, pódium v zámecké zahradě, Milotice
HRAJEME SI, ZPÍVÁME A TANČÍME

(Pořad dětských souborů a muzik)
Děti v hlavní roli. Předvedou se nám v jejich nejlepším světle. Jejich vystoupení budou založené na dětské hře, radosti, ale také i na jejich tmavých stránkách, jako je posměch, vztek, neposlušnost,...

autor: Barbora Vašíčková
účinkují: Dětské soubory Salajenka 1 Dambořce, Salajenka 2 Dambořice, Lipinka Vracov, Ždáničánek Ždánice, Šohajíček Násedlovice a jejich doprovodné muziky
15.00, pódium v zámecké zahradě, Milotice
V BRNĚ NA ŠTYMBERKU A PROČ BYCHOM VESELÍ NEBYLI

(Pořad ženských a mužských sborů)
První část složená z vojenských písniček bude zarámovaná do děje verbování mladých chlapců a odjezdem naverbovaného legrúta na vojnu.
V druhé části sbory předvedou rozverné písničky a protože činnost sborů není jen o statickém zpívání, tak se možná objeví i žertovné scénky. Víc Vám už neprozradím. Na společné setkání se těší všichni účinkující.


autor: Jaroslav Gajda
účinkují: Cimbálová muzika z Milotic, Ženský sbor Rezedky Svatobořice-Mistřín, Ženský sbor Marijánky z Vacenovic, Mužský sbor Svatobořice-Mistřín, Mužský sbor Záhoráci-Smolinčané, Mužský sbor Ratíškovice, Mužský sbor Prušánky
16.30, pódium v zámecké zahradě, Milotice
FRIŠKA

(Medailonek cimbálové muziky a hostů)
Mladá cimbálová muzika z regionu představí ve svém neotřelém aranžmá písně z Kyjovska v interpretaci několika generací lidových zpěváků.

autor: David Vašulka
účinkují: Cimbálová muzika Friška z Kyjova s primášem Davidem Vašulkou se svými sólisty, Václav Horák, Lenka a Lucie Gajdovy, Milan Pokorák a sboreček dětí DFS Salajenka
17.30, pódium v zámecké zahradě, Milotice
ŘEKA ČARUJE

(Komponovaný pořad)
Řeka je neodmyslitelnou součástí života, osudů a příběhů lidí. Její koloběh připomíná život folklorního souboru, který pramení v rodinách. Tak, jako z hor stékají pramínky do potůčku, potůček do řeky a řeka do moře, folklorní soubor drží při životě děti, rodiče a vedoucí, kteří do tanců a písniček vkládají obrovský kus času, úsilí a srdce.
Z dětského souboru vznikne dospělý, který se vlévá do rodin a z nich pak opět přichází malí tanečníci a muzikanti. Pokud nebude dostatek pramínků, vyschne řeka a stejně tak dopadne i folklorní soubor, nebudou-li k tanci a písničkám vychovávány děti...

Iva Pašková


námět, scénář, dramaturgie a režie: David Pavlíček, Lenka Kraváčková, Yvona Čižmárová
účinkují: Folklorní soubor Cifra Lenky Kraváčkové, Cimbálová muzika Ohnica s primášem Janem Mudrákem, Dětský folklorní soubor Omladinka
Průvodní slovo: David Pavlíček, Ladik Šimeček, Martin Rezek

DOPROVODNÉ AKCE

10.00, kostel Všech svatých, Milotice
RANNÍ KÁZÁNÍ

(Mše svatá)
Muzicírování mezi sklepy

mši slouží: P. Pavel Kaška
13.30, oranžerie, zámek Milotice
S VŮNÍ PERNÍKU

(Výstava historie perníkářského řemesla v Českých zemích)
Výstava nám představí historické perníkové dřevěné formy, kuchyňské náčiní a obrázky, které zdobily perník na počátku 20. Století. Část výstavy se promění v rukodělnou manufakturu pro děti. Ty si budou moct vyzkoušet vyřezat dřevěné formy, zdobení perníku podle vlastní fantazie nebo vytlačit tradiční perník z formy. Součástí výstavy bude prezentace výtvarných prací dětí, které vytvoří své „perníkové srdce“ v sobotním doprovodném programu. Na výstavě spolupracuje Vlastivědné muzeum Kyjov.

autor: Michaela Zálešáková
13.30, oranžerie, zámek Milotice
ŠATKY A OBOJKY

(Výstava krojových součástí)


autor: Ladislav Lunga
14.00, konírna, zámek Milotice
TRADIČNÍ ŘEMESLA NA ZÁMKU

(Výstava doplněná o dětské dílničky a ukázky řemesel)
V konírně na Zámku v Miloticích naleznete pod jednou střechou poznání o starých řemeslech, o bylinkách, rostlinách a krojích. Pro děti je připraven dětský koutek s dřevěnými hračkami, interaktivní tabule a výstava malovaná hlínou Čarovné barvy země. Děti si také mohou vyrobit originální výrobek a najít poklad v dračí sluji. V konírně vás také rádi uvítáme při řemeslných a tvůrčích dílničkách. Součástí bude také možnost nakoupit výrobky řemeslníků, a také výrobky, které jsou prezentovány v informačním místě Mikroregionu Nový Dvůr.

autor: Lucie Vlčková, Michaela Zálešáková
14.00, zámecká zahrada, Milotice
DÍLNIČKY PRO DĚTI

(Řemeslné dílničky nejen pro dětičky)
Milé děti, pojďte, budeme si hrát. Nechte maminky a tatínky těšit se z bohaté folklorní zábavy, kterou zámecká zahrada nabízí a pojďte si za námi hrát a tvořit. Můžete si s námi vyrobit třeba lodičku, ozdobit ornamenty kapesníček, vyrobit si keramický šperk nebo odznak, naučit se papírové růžičky či si vymalovat folklorní omalovánky. Na jarmarku, který je přichystán taktéž v zahradě zámku v Miloticích, si můžete vyzkoušet práci několika řemeslníků z regionu např. výrobu perníčků či šperků.

autor: Martina Horká
14.00, zámecká zahrada, zámek Milotice
JARMARK ŘEMESEL A PRODUKTŮ

(Tradiční řemesla a produkty)
Tradiční jarmark řemesel a produktů se vám představí v zámecké zahradě při nedělní části festivalu. Na jarmarku můžete koupit moravské originální ručně vyráběné výrobky, kuchařské a hospodářské produkty a předměty s folklorní tematikou. Dále můžete shlédnout ukázky tradičních řemesel a některé z nich si také můžete sami vyzkoušet vyrobit.

autor: Michaela Zálešáková

Vstupné

prodej vstupenek na místě
 

dospělá jednodenní 120,- Kč
dospělá třídenní 310,- Kč
zlevněná* jednodenní 100,- Kč
zlevněná* třídenní 280,- Kč

předprodej** vstupenek (od 20. 7. 2018)
 

dospělá jednodenní 100,- Kč
dospělá třídenní 260,- Kč
zlevněná* jednodenní 80,- Kč
zlevněná* třídenní 200,- Kč

ubytování

HOTEL VINOHRAD

Šidleny 588
696 05 Milotice
kontakt: Z. Vávra
tel.: 777 722 595

VINNÝ SKLEP U CHYTILŮ

Šidleny 587
696 05 Milotice
kontakt: J. Chytil
tel.: 602 523 871

PENZION U ZÁMKU

Zámecká 120
696 05 Milotice
kontakt: M. Běhulová
tel.: 728 037 845

SVATOBORSKÝ SKLÍPEK

Pod Sokolovnou 1185
696 04 Svat. - Mistřín
kontakt: M. Dufková
tel.: 604 452 983

VINAŘSKÝ DŮM

Hodonínská 306
696 03 Dubňany
kontakt: E. Kopečková
tel.: 777 201 716

HOTEL CLUB

Komenského 596
697 01 Kyjov
kontakt: recepce
tel.: 518 614 313

PENZION RÉGIO

Palackého 205/6
697 01 Kyjov
kontakt: recepce
tel.: 518 307 728

HOTEL LIDOVÝ DŮM

Náměstí Svobody 310
696 81 Bzenec
kontakt: recepce
tel.: 515 534 790

HOTEL PANON

Koupelní 4
695 22 Hodonín
kontakt: recepce
tel.: 518 341 243

HOTEL KRYSTAL

Pančava 49
95 01 Hodonín
kontakt: recepce
tel.: 518 391 311

TRIFIN

Komenského 606
697 01 Kyjov
kontakt: recepce
tel.: 518 611 517

STANOVÉ MĚSTEČKO

Šidleny
696 05 Milotice
kontakt: Lukáš Lattenberg
tel.: 723 970 172

Akreditace

PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ AKREDITACE
-    o akreditaci mohou žádat pouze publikující novináři, fotografové, TV redaktoři, rozhlasoví redaktoři, rozhlasové štáby, internetoví redaktoři, korespondenti tiskových agentur a zástupci firem a institucí uvedených mezi partnery festivalu
-    novinářský průkaz nenahrazuje splnění výše uvedených podmínek k získání akreditace
-    žádosti o akreditaci probíhají od 1. června do 2. srpna 2018, po tomto datu již není možné o akreditaci žádat
-    akreditace je zdarma
-    udělení akreditace si před příjezdem na festival zkontrolujte zde na stránkách v této sekci
-    festival si vyhrazuje právo akreditaci neudělit, o neudělení akreditace budete včas informováni
-    festival si vyhrazuje právo ke kontrole všech pořízených a zveřejňovaných foto, audio a video záznamů a k jejich posouzení, zda smí být veřejně použity
-    akreditace je nepřenosná
-    akreditace Vám zajišťuje volný vstup do festivalových prostor vyznačených jako V.I.P, do zóny pro účinkující a personál a do dalších míst specifikovaných ve smlouvě
-    akreditovaný pracovník má nárok na 1 další třídenní vstupenku zdarma (pro doprovodnou osobu) a na přístup k informačním materiálům (specifikace ve smlouvě)

Vít Raiskub
tel: 724 959 565
mail: vitek.raiskub@seznam.cz

SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVNÍKŮ A INSTITUCÍ PRO FESTIVAL MILOTICE 2018
Tonstudio Jaromír Rajchman
Foto Richard Smolák
Antonín Vrba

Archiv

partneři

JMK VISPO SWIETELSKY PLUS SPINSERVIS DOBRÁ PRODUKCE ŠIKI Studio ATD TONSTUDIO KOPEČEK VINAŘSKÝ DŮM BRNĚNSKÁ DRBNA PETROV ČESKÝ ROZHLAS BRNO RÁDIO JIH PROGLAS MUZEUM KYJOV MUZEUM HODONÍN KRTEK

Tvůrčí a organizační tým

Josef Levek

starosta obce Milotice

Michael Strýček

programový a organizační vedoucí

Lenka Knotková

organizační a technické zajištění, prodej vstupenek, služby pro účinkující

Jaroslav Grufík

technické zajištění

Pavel Polášek

technické zajištění

Lukáš Lattenberg

stanové městečko

Vít Raiskub

akreditace, kontakt s médii

Jaroslav Panák

web, wifi v přír. amfiteátru

Richard Smolák

oficiální fotograf

Tonda Vrba

reportér

Michaela Zálešáková

autorka pořadů, fb

Vojtěch Půček

autor pořadu

Pavel Petržela

autor pořadů

Adéla Klingelová

autorka pořadu

Miroslav Blahušek

autor pořadu

Žaneta Smoláková

autorka pořadu

Blažena Sedlářová

autorka pořadu

Markéta Lukešová

autorka pořadu

Magdalena Maňáková

autorka pořadu

Josef Varmuža

autor pořadu

Pavel Růžička

autor pořadu

Veronika Kyněrová

autorka pořadu

Pavel Fridrich

autor pořadu

Martina Horká

autorka pořadu

Barbora Vašíčková

autorka pořadu

Jaroslav Gajda

autor pořadu

David Pavlíček

autor pořadu

Ladislav Lunga

autor pořadu

Linda

Chief Executive

Kde nás najdete

Areál Šidleny

Zámek MiloticeZeptejte se nás

 


vstupenky, informace:
Lenka Knotková
724 760 296
kultura@milotice.cz
program, informace:
Michael Strýček
776 664 483
michael.strycek@seznam.cz
média, akreditace:
Vít Raiskub
724 959 565
vitek.raiskub@seznam.cz
stánky, jarmark:
Michaela Zálešáková
775 143 017
zalesakova.michaela@seznam.cz
stanové městečko:
Lukáš Lattenberg
723 970 172
lukas.lattenberg@gmail.com

Festival Milotice
Obec Milotice
Školní 72, 69605 Milotice
IČ: 00285111,D IČ: CZ00285111